Збереження біорізноманіття флори в Україні

 

Захист і збереження біорізноманіття є однією з основних глобальних екологічних проблем, які необхідно вирішити світу в найближчі роки («Порядок денний ООН щодо сталого розвитку на період до 2030 року»). Деградація та зникнення видів флори в світі обумовлені глобальною зміною клімату та діяльністю людини. За даними Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів за останні 500 років внаслідок прямого чи опосередкованого впливу антропогенних чинників зникли понад 120 видів рослин. Процесам збереження біорізноманіття додають проблем і війни, одна з яких наразі вирує в Україні.

Об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) є основними територіальними центрами для збереження біорізноманіття кожної країни. Широкомасштабна агресія Росії проти України супроводжується екоцидом та станом на травень 2024 р. нанесла збитків об’єктам ПЗФ нашої держави на суму 102,78 млрд грн (2,5 млрд дол. США). Екологічною інспекцією держави задокументовано знищення та пошкодження військовими діями лише на території ПЗФ (не враховуючі інші природні території) понад 3,5 млн шт. дерев на площі 7,85 тис. га. Таким чином, заходи з післявоєнної відбудови вимагають проведення додаткових видів робіт із відтворення загиблих рослин і потребують відповідних значних фінансових ресурсів.

До системи заходів, спрямованих на подолання наслідків впливу військових дій 2022–2024 рр. на стан біорізноманіття флори України, фахівці пропонують включити: відновлення рослинного світу шляхом здійснення робіт із поновлення рослинного покриву; озеленення зруйнованих територій і насаджень для збереження ґрунтів і запобігання їх ерозії; моніторинг стану природних об’єктів, які постраждали від військових дій, та захист територій через встановлення заповідних зон і зон відпочинку.

 

Відповідна екологічна політика, нові сфери впровадження природозберігальних технологій в енергетиці та галузях промисловості, а також зростаюча зацікавленість у збереженні місцевого біорізноманіття як природного ресурсу мають стати після завершення війни сучасним шляхом для розвитку «зеленого» туризму, що може суттєво підвищити рівень життя населення в сільській місцевості. Важливим компонентом впровадження в Україні європейських принципів, пов’язаних із відтворенням біоценозів і забезпеченням балансу в природно-ресурсній сфері, є державне фінансування у вигляді інвестицій, що має бути плановим, цілеспрямованим і достатнім за обсягами. Таке інвестування у відновлення природних ландшафтів має бути здійснене заради повноцінної реалізації потреб майбутніх поколінь країни.

 

Сектор економіки лісового господарства УкрНДІЛГА