Тенденції функціонування ринку деревини України

 

Масштаби військових дій в Україні внаслідок російської агресії призвели до суттєвих економічних збитків у всіх секторах економіки. Втрати лісового господарства та галузей, пов’язаних із використанням і споживанням деревного ресурсу, вже негативно вплинули на функціонування ринку деревини країни. Ринок деревини в Україні до початку російської військової агресії характеризувався певною стабільністю постачання круглого лісу лісогосподарською галуззю для задоволення потреб деревообробних підприємств.

 

 

    

 

 

Негативні тенденції 2022-2024 років щодо заготівлі та споживання деревини в Україні збережуться і в наступні декілька років завдяки військовим діям, які тривають нині. Цілком очевидно, що для відновлення та розвитку лісоресурсного й виробничого потенціалу лісогосподарської та деревообробної галузей, як і економіки держави в цілому, знадобиться декілька років після закінчення військових дій в країні. Параметри функціонування галузей у цей період будуть характеризуватися відносно негативно-стабільними показниками. Зокрема, лише за перший рік війни обсяги заготівлі круглого лісу в України (Заготівля круглого лісу по регіонах (2000-2022), Державна служба статистики України) впали на 9,5 % (рис. 1), а кількість діючих суб’єктів господарювання на лісозаготівлях скоротилася на 9,3 %, в деревообробці – на 14,0 %, у меблевій галузі – на 12,9 %, а у виробництві паперової маси, паперу та картону – на 15,1 % (Кількість діючих суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2010-2022 роках).

 

 

 

 

Рис. 1. Обсяги заготівлі круглого лісу в розрізі природних зон в 2021–2022 рр., тис. м3

 

 

Зменшення у 2022 році чисельності підприємств, що споживають деревну сировину, супроводжувалося скороченням попиту та, відповідно, й кількістю пропозицій необробленої деревини на внутрішньому ринку України за поступового зростання середніх цін реалізації лісоматеріалів круглих. Проте, позитивна динаміка вартості реалізації лісоматеріалів (на 23 %) (Публічний звіт Голови Державного агентства лісових ресурсів України за 2022-2023 рр.) при скороченні їхніх фізичних обсягів обумовлена інфляційною складовою росту.

 

 

Утворене наприкінці 2022 року на базі підпорядкованих Держлісагентству державних лісогосподарських підприємств ДП «Ліси України» залишається основним постачальником деревного ресурсу в Україні, що відповідним чином впливає на функціонування ринку деревини. Сортиментні плани ДП «Ліси України» на 2023–2024 рр. (Сортиментний план на 2023 та 2024 рр. ДП «Ліси України») вказують на скорочення обсягів заготівлі лісоматеріалів круглих всіх груп порід загалом на 3,4 % (рис. 2) за збільшення обсягів заготівлі круглого лісу (рис. 3) у порівнянні з 2023 роком на 2,4 % за рахунок дров.

 

 

 

 

Рис. 2. Планові обсяги заготівлі лісоматеріалів круглих за групами порід у ДП «Ліси України» в 2023–2024 рр., тис. м3

 

 

 

 

Рис. 3. Планові обсяги заготівлі круглого лісу за групами порід у ДП «Ліси України» в 2023-2024 рр., тис. м3

 

 

Функціонування ринку деревини в сучасних умовах повинно регулюватися спеціальним законом України «Про ринок деревини», проєкт якого розглянуто в першому читанні ще наприкінці 2021 року. Екстремальні умови функціонування галузей сьогодні зумовлюють необхідність розроблення відповідних сценаріїв розвитку ринку деревини від поточної ситуації під час військових дій до ймовірних періодів повоєнного розвитку економіки країни.

 

 

 

 

 

Сектор економіки лісового господарства