Відбулося чергове засідання Наукової ради з проблем лісознавства та лісівництва

19 березня в Президії Національної академії наук (м. Київ) відбулося чергове засідання Наукової ради з проблем лісознавства та лісівництва під головуванням члена-кореспондента НАН України директора УкрНДІЛГА Віктора ТКАЧА.

Засідання пройшло у змішаному онлайн-офлайн форматі, тому в заході змогли взяти участь всі 20 членів ради. Відкрив засідання з вітальним словом академік НАН України Володимир РАДЧЕНКО – академік-секретар Відділення загальної біології НАН України, при якому у 2012 році й було створено Наукову раду.

 

 

Учасники засідання обговорили питання щодо необхідності внесення змін і доповнень до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». З відповідною доповіддю виступив проректор з наукової роботи Національного лісотехнічного університету України, доктор с.-г. наук, професор Василь ЛАВНИЙ. Він висвітлив закордонний досвід застосування оцінки впливу на довкілля в лісовому господарстві та порівняв його з вітчизняним, зазначивши його відповідні особливості та вказавши на недоліки.

 

Під час обговорення доповіді виступили члени Наукової ради, а також запрошені, зокрема академіки НАН України Яків ДІДУХ, Володимир РАДЧЕНКО, Ігор ЄМЕЛЬЯНОВ, Леонід РУДЕНКО, члени-кореспонденти НАН і НААН України Віктор ТКАЧ, Наталія ЗАІМЕНКО, Петро ЛАКИДА, Михайло ХВЕСИК, доктори наук, професори Андрій БІЛОУС, Іван ДАНИЛИК, Григорій КРИНИЦЬКИЙ, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП і голова Товариства лісівників України Юрій МАРЧУК, начальник Управління лісового господарства та відтворення лісів Держлісагентства Ігор БУДЗІНСЬКИЙ.

Виступаючі зазначали, що процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД) здійснюють згідно з Директивою Європейського Союзу про оцінку впливу на навколишнє середовище (2014 р.). Водночас кожній державі надається право визначати проєкти господарської діяльності, які підлягають ОВД з урахуванням національних особливостей. Загалом в країнах Європейського Союзу стосовно лісогосподарської діяльності оцінці впливу на довкілля підлягає лише діяльність, пов’язана зі зміною цільового призначення земель, наприклад під час будівництва доріг загальнодержавного значення, ліній електропередач, газо- і трубопроводів, кар’єрів, створення лісів на землях сільськогосподарського та іншого (окрім лісогосподарського) призначення. Рубки в лісах (за винятком тих, що віднесені до об’єктів природно-заповідного фонду) підлягають оцінці впливу на довкілля лише за умови зміни цільового призначення лісових земель.У Законі України «Про оцінку впливу на довкілля» перелік планованої діяльності стосовно лісів є необґрунтовано ширшим, порівняно з вимогами європейських конвенцій і директив. Зокрема, ОВД на противагу європейському законодавству підлягають всі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад один гектар. Проте здійснення цих заходів вже регламентовано відповідними Законами та постановами Кабінету Міністрів України, якими діяльність, пов’язана з негативним впливом на довкілля, не допускається. Тому чинна редакція Закону не сприяє своєчасному проведенню господарських заходів у лісах, ушкоджених пожежами, хворобами, шкідниками тощо.

 

Учасники засідання наголосили, що в зв’язку з гострою необхідністю внесення відповідних змін і доповнень до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та інших законодавчих актів стосовно управління лісами групою народних депутатів подано на розгляд Верховної Ради проєкт Закону № 9516 від 20.07.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективного управління лісами на основі ведення лісового господарства на принципах наближеного до природи лісівництва, адаптованого до кліматичних змін, збереження біорізноманіття в лісах». Проєктом Закону, зокрема, обґрунтовано внесення суттєвих змін до процедури ОВД стосовно лісогосподарської діяльності.

За результатами обговорень і дебатів було опрацьовано й одностайно ухвалено відповідне рішення Наукової ради, яке передбачає необхідність врахування прогресивного досвіду розвинених країн ЄС стосовно оцінювання впливу лісогосподарської діяльності на довкілля для узгодження національного законодавства з європейським.

Було вирішено, що зазначений проєкт Закону № 9516 від 20.07.2023 є обґрунтованим і його доцільно взяти за основу під час подальшого опрацювання Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування. Також було запропоновано, зокрема, вилучити з пункту 21 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» стосовно переліку видів планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля, суцільні й поступові рубки головного користування.

На засіданні було акцентовано увагу на необхідності розроблення звітів з ОВД виключно профільними науково-дослідними установами та закладами вищої освіти, а також на необхідності внесення змін до «Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звітів з оцінки впливу на довкілля» в напрямку спрощення цих рекомендацій і врахування лише основних аспектів, пов’язаних із впливом лісогосподарської діяльності на зміну клімату.

Рішення Наукової ради найближчим часом буде надіслано до Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, Кабінету Міністрів, РНБО, Міносвіти, Міндовкілля, Держлісагентства.

Пресслужба УкрНДІЛГА