Дослідження селекційних хвойних і листяних видів насаджень в Харківській області

 

Незважаючи на складні обставини в країні та зокрема в області, польовий сезон наукової роботи в ДП «Харківська ЛНДС» виявився досить результативним. У поточному році було продовжено роботу з дослідження хвойних насаджень Харківщини. Так, в жовтні було обстежено три об’єкти ялівцю віргінського (Juniperus virginiana L.). Цей вид є одним зі стійких до посухи та здатний рости на сухих і бідних ґрунтах.

Перший об’єкт – ландшафтні куртини ялівцю віргінського на території міста Харків (Залютіно). Обстеженням виявлено, що рослини мають досить добрий стан, навіть попри те, що розташовані в зоні інтенсивного антропогенного впливу (групи розміщення дитячих майданчиків і місць відпочинку). Діаметр дерев становив від 9 см до 27 см, висота – від 6,5 до 12,5 м. Більшість екземплярів характеризувалися багатостовбурністю.

Другий об’єкт – висаджені в ряд рослини ялівцю віргінського в дендропарку Державного біотехнологічного університету (ДБТУ, колишній ХНАУ ім. В. В. Докучаєва). Рослини характеризувались добрим станом. Більша частина екземплярів також багатостовбурна. Діаметр дерев становив 9–23 см, висота – 7,5–10 м. Вік насаджень на проспекті Слави (Залютіно) і в дендропарку є однаковим – 50 років.

Третій об’єкт – дослідні культури другого покоління (F2) географічних культур ялівця віргінського у Південному лісництві ДП «Харківська ЛНДС». Об’єкт створено з насіння, зібраного в географічних культурах американського походження, які представлено у дендропарку станції. Біологічний вік рослин – 5 років, незначна частка рослин загинула, інші – характеризувалися добрим і задовільним станом, діаметр кореневої шийки становив від 1 до 1,8 см, висота – від 45 до 157 см.

    

Фото 1 – ялівець віргінський на проспекті Слави (Залютіно), 2 – ряди ялівцю віргінського у дендропарку Державного біотехнологічного університету (колишній ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, студмістечко), 3 – друге покоління (F2) ялівцю віргінського в Південному лісництві ДП «Харківська ЛНДС»

Крім ялівцю, також були обстежені: ялина Шренка (Picea schrenkiana Fisch. et Mey), ялина колюча (Picea pungens Engelm), сосна кедрова європейська (Pinus  cembra L.), сосна звичайна (Pinus sylvestris L.), сосна жовта (Pinus  ponderosa Dougl.), сосна гачкувата (Pinus uncinata Mill ex Mirb), сосна гнучка (Pinus flexilis Е.James), сосна Веймутова (Pinus strobus L.). Всі перелічені види ростуть на території дендропарку Державного біотехнологічного університету ландшафтними групами з різною кількістю екземплярів.

Також, крім хвойних були обстежені й листяні види: висаджені в ряд рослини горіха скельного (Juglans rupestris Engelm.) у дендропарку ДБТУ (Студмістечко) та випробні культури дуба гібридного у Пархомівському лісництві філії «Гутянське лісове господарство» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». Дерева горіха скельного у задовільному стані, серед вад – дупла та сухі гілки в кроні, діаметр дерев становить від 15 до 47 см, висота від 4,5 до 8 м, вік – 48 років.

Випробні культури дуба представлені гібридами дуба (Quercus) селекції С.С.  П’ятницького та варіантами з клоново-насінних плантацій дуба. Вік насадження – 20 років, висота гібридних дубів становила 9,0–14,0 м, дуба звичайного (контроль місцевого збору) – 11,0–13,5 м, діаметр відповідно – 5,73–20,4 см і 8,6–20,7 см. Тобто, в молодому віці спостерігається перевищення дуба гібридного за висотою, за діаметром – майже на рівні контролю.

    

Фото 1 – ялина колюча на головній алеї дендропарку Державного біотехнологічного університету, 2 – висаджені в ряд рослини горіха скельного у дендропарку Державного біотехнологічного університету, 3 – гібриди дуба в Пархомівському лісництві філії «Гутянське лісове господарство» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»

У більшості видів відмічений добрий санітарний стан. Останні два роки клімат на Харківщині характеризується достатньою кількістю опадів протягом вегетаційного періоду та скороченим періодом високих температур, що позитивно відбивається на рості та розвитку рослин. Навіть види, у яких декілька років тому спостерігалися ознаки всихання (ялина колюча)  в поточному році характеризувалися добрим станом.

Старший наук. співробітник ДП «Харківська ЛНДС»,

В. Г. Григорьєва