Експертна підтримка розбудови національної інвентаризації лісів України

Image: 

Національна інвентаризація лісів України – це система регулярних вибіркових обстежень для отримання статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану й динаміки лісів держави, їхнього ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, міжнародної звітності про ліси.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року за № 392 затверджено Порядок проведення НІЛ, який визначає вимоги щодо організації НІЛ, процедури її проведення, контроль робіт з інвентаризації лісів та звітності. 

Фахівці УкрНДІЛГА імені Г. М. Висоцького-URIFFM спільно з ВО Укрдержліспроект розробили технічну документацію, яка регламентує технологічні аспекти виконання робіт з НІЛ, відповідно до вимог затвердженого Порядку. 

Зазначену технічну документацію розроблено в рамках виконання плану науково-дослідних робіт Держлісагентства, ґрунтується вона на матеріалах, які пройшли відповідну апробацію,  рецензування та були схвалені Вченою радою УкрНДІЛГА й затверджені для практичного використання Науково-технічною радою Держлісагентства України.

На основі вивчення кращих зарубіжних практик проведення НІЛ та аналізу результатів практичного застосування передових технологій інвентаризації лісів, отриманих під час пілотних експериментів в Україні, з урахуванням рекомендацій незалежних зарубіжних експертів було обрано базову технологію для НІЛ України – програмно-вимірювальний комплекс (польову гео-інформаційну систему) Field-Map (https://www.fieldmap.cz/). 

Цю технологію розроблено спеціалістами Інституту дослідження лісових екосистем (IFER, Чеська республіка), на сьогодні її застосовують як базову під час проведення НІЛ у десяти країнах світу. 

Програмний комплекс Field-Map забезпечує технологічну підтримку практично для всіх етапів проведення НІЛ:

- планування дизайну мережі ділянок;

- польового збору даних на ділянках;

- контролю повноти, якості й достовірності даних;

- статистичної обробки та підготовки звітності за результатами НІЛ.

У липні 2023 року фахівці Центру НІЛ ВО «Укрдержліспроект» розпочали польові роботи з використанням програмного забезпечення Field-Map завдяки підтримці від німецького проєкту «Технічна підтримка розвитку лісової політики та впровадження національної інвентаризації лісів». 

В свою чергу, науковці відділу інвентаризації лісів, моніторингу, сертифікації та лісовпорядкування УкрНДІЛГА забезпечують науково-методичну та експертну підтримку робіт із НІЛ із використанням програмно-вимірювального комплексу Field-Map, зокрема – шляхом навчання й тренування членів польових команд, надання консультаційної і технічної підтримки польовим бригадам під час збору даних на ділянках, адміністрування центральної та локальних баз даних НІЛ і контролю якості зібраних даних.

На початку липня науковці відділу інвентаризації лісів, моніторингу, сертифікації та лісовпорядкування УкрНДІЛГА провели навчання й тренування для інженерно-технічних працівників Центру НІЛ  ВО «Укрдержліспроект», які задіяні в польовому зборі даних на ділянках НІЛ з використанням Field-Map.

Тренування охоплювало теоретичну та практичну частину і відбувалося, як в камеральних умовах, так і на пробних лісових ділянках із використанням програмного забезпечення Field-Map, польових планшетів та іншого польового обладнання.

- Досвід проведення тренування та початковий етап практичного застосування сучасного високотехнологічного обладнання, яким є програмно-технологічний комплекс Field-Map, свідчить про те, що для ефективного застосування сучасних технологій у НІЛ необхідно заздалегідь (до початку польових робіт) забезпечити  належне проведення підготовчого етапу, який включає:

-  курс навчання й тестування членів польових команд із технічних питань використання польових планшетів;

- навчання з використання програмного забезпечення під час збору даних на ділянках НІЛ; 

- навчання щодо адміністрування бази даних НІЛ та її синхронізації з локальними базами даних польових команд;

- проведення контролю якості зібраних даних на різних рівнях – на оперативному (під час аналізу даних, переданих від польових команд до центральної бази) та під час проведення контрольних перевірок якості робіт на ділянках НІЛ. 

Важливо підкреслити, що лише комплексне застосування технологічних рішень Field-Map на всіх етапах проведення інвентаризації може забезпечити належну якість і повноту зібраних даних та гарантувати отримання статистично достовірних результатів НІЛ.